Politică de confidențialitate

SC TECKSIMED SRL ( ESCAPE ROOM ARAD)  respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea efectuării de rezervări online. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, ESCAPE ROOM ARAD are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate.

Astfel, vă informăm în legătură cu următoarele aspecte:

Ce fel de date cu caracter personal culege site-ul?

Pentru efectuarea rezervării jocului de escape-room, clientul trebuie să introducă următoarele date personale: nume, adresa de email și numărul de telefon.

Pentru ce se folosesc datele?

Datele sunt folosite în scopul validării rezervării, pentru a putea identifica clientul la momentul rezervării; contactării clientului pentru confirmarea rezervării; informării clientului în legătură cu modificările care pot apărea pe parcurs și pot influența datele rezervării (probleme tehnice, decalaje etc); informării clientului în legătură cu noutățile apărute la ESCAPE ROOM ARAD în materie de camere de joc; informării clientului în legătură cu promoțiile ocazionale practicate; identificării clienților care nu au respectat termenii și condițiile (nu au anulat rezervarea, nu au respectat regulamentul jocului etc.) și prevenirii acestor situații pe viitor, dacă aceștia efectuează o altă rezervare; trimiterii pozelor făcute la ESCAPE ROOM ARAD pe email la solicitarea clientului.

Cine are acces la aceste date?

Datele procesate în scopurile enumerate mai sus pot fi accesate exclusiv de catre reprezentanții legali și de asociații societății SC TECKSIMED SRL (ESCAPE ROOM ARAD), precum și de catre angajați, pe perioada derulării contractului de munca cu societatea. După încheierea contractului de munca, angajatii nu mai au acces la sistemul de rezervări sau la server-ul de stocare.

Unde se stochează aceste informații?

Datele introduse de dvs. în momentul efectuării rezervării apar în sistemul nostru de rezervări, unde accesul este permis prin introducerea unui username și a unei parole. Accesul este permis administratorului, asociaților și anagajaților, pe perioada desfășurării contractului specific cu societatea SC TECKSIMED SRL. Ulterior, accesul acestora este blocat.

Care sunt drepturile Dvs. legate de datele personale?

Dreptul de acces la informații: aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele personale prelucrate, scopul și modalitatea prelucrarii acestora.

Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a rectifica datele dvs. cu caracter personal, daca acest lucru este necesar, contactând telefonic 0722 332 845 sau pe email contact@escaperoomarad.ro un reprezentant Escape Room Arad.

Dreptul la eliminarea datelor/ ștergerea din baza de date: aveți dreptul să vă manifestați dorința de a vi se șterge datele cu caracter personal din baza de date, atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopurile colectării inițiale.

Dreptul la limitare: aveți dreptul să solicitați limitarea procesării datelor, caz în care le vom păstra doar în scopul validării rezevării și comunicării eventualelor modificări apărute în legătură cu statusul rezervării dvs., înainte de data rezervării.

Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a obiecta la continuarea procesării datelor dvs. în condițiile și limitele prevăzute de lege.

Dreptul la portabilitate: aveți dreptul de a ne solicita să transmitem mai departe datele pe care ni le-ați furnizat în format electronic.

Dreptul de a depune o reclamație: aveți dreptul să depuneți reclamații la autoritatea de protecție a datelor.